Burgerweeshuis

Burgerweeshuis 1

Burgerweeshuis

Voor het project Burgerweeshuis heeft van der Leij gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het gebouw energetisch beter te laten presteren.

Het Burgerweeshuis van Aldo van Eyck is een bijzonder en inspirerend gebouw, maar bouwfysisch niet meer helemaal anno 2013. Om met een beperkte hoeveelheid energie een prettig klimaat te bewerkstelligen is het noodzakelijk om de warmtestroom te beperken.

Voor dit project is een visie op de aanpak van het monument en het toekomstig gebruik opgesteld. Ter onderbouwing zijn onder andere koudebrugberekeningen opgesteld. De plannen zijn besproken met en goedgekeurd door BMA.