Aardehuizen

aarde_AON-10

AARDEHUIZEN

Een aardehuis is een ecologisch gebouwd huis dat volledig onafhankelijk is van energie- en watervoorziening van buitenaf. Het ontwerp van een aardehuis is zodanig dat het de impact van de mens op de aarde behoorlijk vermindert. Het wordt van oorsprong gebouwd met afvalmaterialen zoals autobanden, blikjes, flessen en andere gebruikte en afgedankte bouwmaterialen.

aarde_AON-11

Een aardehuis is de Nederlandse variant op het “Earthship” van de Amerikaanse architect Michael Reynolds die in de jaren ’70 het idee heeft opgevat om van afvalmateriaal een autarkisch woonhuis te maken. Het voorziet zijn bewoners van elektriciteit door middel van zonnepanelen, windmolens en andere inmiddels ingeburgerde “alternatieve” energiebronnen. In de waterbehoefte wordt voorzien door regenwater op te vangen dat gezuiverd en hergebruikt wordt. Menselijke afvalstoffen worden op biologische en hygiënische wijze verwerkt.

Aardehuis-Vis11-4c2ab713b3f965d23d51ae2625a46db4

Traditioneel bouwt men de huizen door ze gedeeltelijk in de grond te graven, waarbij autobanden worden gebruikt als wapening voor de aarde. Deze banden worden gebruikt om de muren te vervaardigen. Aan de zuidkant bevindt zich een glazen serre om optimaal gebruik te maken van zonlicht en zonnewarmte. De temperatuur binnen is gestabiliseerd door benutting van thermische massa in de vorm van zware muren, een geïsoleerde vloer en daken.

Het concept van een aardewoning is gebaseerd op 3 ideeën:

Autonomie van de bewoners
Het toepassen van duurzame technologie.
Hergebruik van afgedankte producten.
Een onderzoek van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) berekende dat een aardehuis ruim 9 maal minder milieubelasting veroorzaakt dan een vergelijkbaar traditioneel gebouw.

Voor dit project heb ik het installatieadvies, alle bouwfysische berekeningen en de motivatie voor de gelijkwaardige oplossingen voor de bouwvergunning verzorgd.